ECZANELERDE STOK YÖNETİMİ

Vehbi Yüksel, Ahmet Duman

Abstract


Serbest eczaneler birinci basamak sağlık hizmeti veren ticari işletmelerdir. Sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için eczane hizmetlerinin sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır. Günümüzde eczane sayısının hızlı artışı, ekonomik dalgalanmalar, ürün gamının genişliği ve ilaç fiyatlarında görülen dalgalanmalar gibi nedenlerden dolayı eczane kaynaklarının akılcı olarak yönetilmesinin önemi artmıştır. Sürdürülebilirliğin sağlanmasında ise hizmet kalitesinden ödün vermeden, stok yönetiminin rasyonel ve sistemli şekilde yapılması önemlidir. Türkiye eczanelerinin genelinde ürün skalasının genişliği ve yönetim yaklaşımları nedeniyle  stok yönetimi rasyonel ve sistemli bir şekilde yapılmamaktadır. Bu çalışmada, eczane eczacılığında stok yönetimi, stok kontrolü ve sipariş yönetiminin önemi irdelenmiş ve stok ve sipariş yönetimi için bir model önerilmiştir.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Keskin Z. Hastane İşletmelerinde Stok Maliyeti Ve Optimum Stok Bulundurma Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2007; https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Aydın C. Hastane İşletmelerinde Stok Yönetimi Ve Bir Örnek Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2004; https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Başyazıcı B. Stok Yönetimi Ve Stratejik Satın Alma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2010; https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Emek M. Yaşayan Örneklerle Eczanede Güncel Finans Ve Stok Yönetimi Eğitimi. 2012; www.sakaryasmmmo.org.tr/dosyalar/3402673602-19-12-2012.ppt

Sulak H. Stok Kontrolü Ve Ekonomik Sipariş Miktarı Modellerinde Yeni Açılımlar: Ödemelerde Gecikmeye İzin Verilmesi Durumu Ve Bir Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi. 2008; https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Gökçe M. Tedarik Zincir Yönetiminin Sistem Dinamiği Ve Ajan Bazlı Yaklaşımla Modellenerek Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi; 2008. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Töz İ. Hastane İşletmelerinde Stok Yönetimi Ve Bir Uygulama Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi; 2007. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Çonkar K. Stokların Yönetimi, www2.aku.edu.tr/~oaydemir/sayfalar/Stoklar.doc.doc

Öztürk A. Stok Yönetimi, Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı; 2011. www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2009/21_Agustos_2009/adem_ozturk.pdf

Erk E. Talep Yönetimi Yolu İle Stok Kontrolü Üzerine Bir Model Önerisi ve Ticari Bir İşletmede Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi; 2009. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Nalbantoğlu F. Güçlü Eczane Yönetimi, Artıfarma Yayınları. 2014; 1:77-86.

Larson R. Making category management more practical, Journal of Food Distribution Research, 2005; 36(1):101-105.

http://muhasebeturk.org/ecopedia/403-s/30944-satis-hacmi-nedir-ne-demek.html

Özdemir B. Geleceğin Eczanesini Tasarlamak, Elma Yayınevi. 2012; 6: 56-72.

Müderrisoğlu M; Fakültede Öğrenmediklerim, Beyaz Yayınevleri. 2012; 57-62.

Alpman A. Bir Eczacıdan MF Analizi, http://www.hayattanhaberler.com/soylesidetay.asp?newID=13

Kabahasanoğlu C. Eczanelerde İlaçlarının Birim Maliyetlerinin Hesabı, http://www.saglikaktuel.com/yazi/eczanelerde-ilaclarin-birim-maliyetlerinin-hesabi-

htm

Manav Y. Mal Fazlası Nedir: Ne değildir? http://www.ekutuphane.teb.org.tr/pdf/tebhaberler/1988_37/9.pdf

Gökgöz F. Stok Kontrol Yönetimi,

http://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/298/mod_resource/content/3/9%20-%20Stok%20Kontrol%20Yonetimi.pdf

Kara V. Muhasebeci Bakışıyla Finansman Giderleri,

http://muhasebeciyorumluyor.com/muhasebede-finansman-giderleri/

Aytekin S. Hastane İşletmelerinde Sıfır Stok Yönetimi(Just-In-Tıme) Uygulamalarının Stok Maliyetleri Ve Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi. 2010; https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Akgüç Ö. Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, No:63, İstanbul, Avcılar Matbaası, 1994.

Hughes T. Objectives of an Effective Inventory Control System. American Journalof Hospital Phar, 1984; 41.

Bilgin D. Kobi’lerde Modern Stok Yönetim Modellerinin Uygulanabilirliği: Karaman İlinde Bir Uygulama, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi; 2013. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Nalbantoğlu F. Güçlü Eczane Yönetimi, Artıfarma Yayınları, 2014; 1: 116.

Aytekin S. Hastane İşletmelerinde Finansal Açıdan Stok Yönetiminin Çalışma Sermayesi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2006;

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Kobu B. Üretim Yönetimi, Beta Yayınları, 13.Baskı, İstanbul, 602s, 2006.

Güneçıkan Ö; Kapasite Planlaması Ve Optimum Stok Kontrol Yöntemi, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Projesi, 2008.

Doğan Ü; Stok Envanter Yönetimi,

http://kisi.deu.edu.tr//uzeyme.dogan/dosyalar/stok_envanter_yonetimi.pdf

Uzun İ. Pareto Analizi- 80/20 İlkesi, http://www.ilkertaneruzun.com/makaleler/pareto-analizi-8020-ilkesi/

Akyol B. Çok Kritikli ABC Stok Sınıflandırma, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri

Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2011;

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Bademci B. İlaç Endüstrisi İşverenler Derneği, 2014 Türkiye ilaç satış verileri,

İleti tarihi:24.04.2015

Yeşilyurt Ö ve ark. Sağlık Sektöründe Stok Kontrol Faaliyetlerinin Abc Ve Ved Analizleriyle Değerlendirilmesi: Isparta Devlet Hastanesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 2015; 1: 365-376.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Devnani M. ve ark. ABC and VED Analysis of the Pharmacy Store of a Tertiary Care Teaching , Journal Young Pharmacists, 2010; 201-205.

Yiğit V. ve ark.; ABC and VED Analysis In Hospital Material Management Systems, Proceeding of Sixth International Conference on Health Care Systems, 2010; 202-206.

Vaz F.S. ve ark.; A Study of Drug Expenditure at a Tertiary Care Hospital: An ABCVEDAnalysis, Journal of Health Management, 2008; 119-127.

Wandalkar P. ve ark.; ABC and VED Analysis of the Drug Store of a Tertiary Care Teaching Hospital, Indian Journal of Basic and Applied Medical Research, 2013; 3: 126-131.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.