DIFFICULTY OF GETTING HEALTH CARE OF TRANSGENDER PEOPLE HAVING

Sevcan Karataş

Abstract


Abstract: Aim: This study has been carried out by using phenomenological method of qualitative research tecniques to determine problems of transgender people while receiving health care services. Method: Subjects of the study were , 10 transgender individuals (6 trans female and 4 trans male) assigned by chain referral sampling technique of purposive exemplification method. The data were collected by means of a personal information form containing personal characteristics of the participants, and an interview form consisting of four semi-structured open-ended questions. In-depth interview technique was carried out to collect data. Inductive analysis tecnique used to analysing the data obtained. Data were analyzed and discussed by dividing into 2 main categories,  as 'having difficulty in getting health service' and 'not having problems in getting health service'. Results: Transsexual individuals stated that they faced  negative experiences from health care personnel such as unethical behaviors, inadequacy of knowledge levels and discriminatory attitudes which caused uneasiness at their next applicaiton to acquire medical service; that they are well aware of their health care rights and that constantly receiving services from the same health care organization / health care workers reduces the risk of facing negative experiences; with the change of their birth certificate documents (ID), participants did not have any difficulties in accordance with their identity as they are not being spotted so easily. Conclusion: In future research, health workers' attitudes towards transgender individuals should be carefully determined and due attention  should be given to their health care services.


Keywords


Transgender; transphobia; homophobia; negative attitude; health care

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Konuralp E. Kimliğin Etni ve Ulus Arasında Salınımı: Çokkültürcülük mü Yeniden Kabilecilik mi? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Derg. 2018;13(2):133–46.

Şah U. Eşcinselliğe, Biseksüelliğe ve Transseksüelliğe İlişkin Tanımlamaların Homofobi ve LGBT Bireylerle Tanışıklık Düzeyi ile İlişkisi. Psikol Çalışmaları Derg. 2012;32(2):23–49.

Tuna S. Eşcinselliğe Sosyolojik Bir Yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi; 2004.

Tuzer V. Eşcinsellik, Travestilik. KAOSGL Sempozyumu. 2003.

Yavuz F, Dalkanat N, Gölge B, Müderrisoğlu S. Eşcinsel Erkeklere Yönelik Fiziksel Şiddetin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Derg. 2006;20(2):15–21.

Çabuk D. Tıp Öğrencileri ve Hekimlerin Eşcinsellik Hakkındaki Tutumları ve Gey ve Lezbiyenlerin Sağlık Hizmeti Deneyimi. Gazi Üniversitesi; 2010.

Güneş H. Cinsel Kimlik Bozukluğu Belirtileri Gösteren Çocuklarda Demografik Özellikler, Davranış Sorunları, Ebeveynlerinde Çocuk Yetiştirme Tutumu, Cins Rolleri ve Çift Uyumu. İstanbul Üniversitesi; 2012.

Okutan N. Eşcinsellere Yönelik Tutumlar:Cinsiyetçilik,Romantik İlişkilerle İlgili Kalıpyargılar ve Yetişkin Bağlanma Biçimleri Açısından Bir Değerlendirme. Türk Psikol Yazıları. 2010;14(27):69–77.

Çolak Ö. Eşcinsellere Yönelik Nefret Suçları ve Toplumun Suçlar Kapsamında Faile ve Madura Yönelik Tutumları. İstanbul Üniversitesi; 2009.

Özcan S, Tamam L, Soydan A. Bipolar Bozukluk ve Transseksüalite:İki Olgu Sunumu. Anatol J Psychiatry. 2012;13:310–2.

Öztürel A. Transseksüalizm İle Hermafrodizmde Yasal Tıpsal Ve Adli Tıp ProblemleriNo Title. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg. 1981;1(38):253–92.

Yüksel Ş. Farklı Cinsel Kimlikler. İstanbul Üniversitesi Yayınları. İstanbul; 2009.

Buz S. Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel Travesti Bireylerle Sosyal Hizmet. Toplum ve Sos Hizmet. 2011;22(2):137–48.

Abdulmenaf E, Günkaya A, Yasak D, Kaplan M, Simek Öf, Bozarslan S. LGBT’lerin Sağlık Haklarına Erişimleri Konusunda Karşılaştıkları Sorunlar. Ankara; 2015.

Ertan C. Türkiyede Erkeklik İmgesi ve Eşcinsel Kimliği. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2009.

Sevencan F, Aslan D, Akın A, Akın L. Seks Çalışanı Kadınlar, Erkeklerle Cinsel İlişkiye Giren Erkekler ve Transseksüellerin Toplumsal Cinsiyet Hakkındaki Görüşleri. Türkiye Sos Araştırmalar Derg. 2012;16(2):88–90.

Bekleviç A. Bir Üniversite Hastanesi Araştırma Görevlilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Algısının Değerlendirilmesi. Bülent Ecevit Üniversitesi; 2013.

Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Ugulama ve Kritik. İstanbul: Nobel Kitabevi; 2014. 131-164 p.

Akhan L. Sağlık Personeli ve Homoseksüel, Biseksüel ve Transseksüel Bireylerde Eşcinsellere Yönelik Olumsuz Tutumların İncelenmesi. Marmara Üniversitesi; 2011.

Candansayar S. Hastalıkta Ve Sağlıkta. Kaos GL Derg. 2015;143:26–7.

Çaman Ö. Sağlık Hizmetine Erişimde Gizli Sorunlar. Kaos GL Derg. 2015;143:32–3.

Aydın Beşen M, Aslan E. Transseksüalite: Genel Bakış. Androloji Bülteni. 2014;16(57):145–8.

Yalçınoğlu N. Eşcinsel ve Biseksüel Erkeklerin Psiko-Sosyal Sorunları ve Bunları Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2012.

Devrim A. Sağlık Kimin Hakkı. Kaos GL Derg. 2015;143:28–9.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.